Ciutats i llibres d’estil, una definició del caràcter propi?

En relació al caràcter dels llocs, fa tems que m’interessa molt tot allò que pot ajudar a definir i retratar el caràcter d’un lloc, el seu genius loci. A les ciutats, aquest caràcter ha sofert una transformació radical en els darrers 50 anys. I si identificar les unitats de paisatge suposa una difícil tasca. Identificar […]

Art, tecnologia i inspiració

Sens dubte Internet és una continua font d’inspiració per a tothom i els artistes digitals fa temps que han descobert en aquesta nova plataforma, un mitjà sense fronteres per projectar la seva obra. No obstant, és dificil trobar webs que s’aventurin en la difícil tasca de generar una xarxa social que a més d’aprofitar les […]

Un projecte de Pere Báscones

Links amics...

  • Associacions

  • Núvol de Tags...