Sobre aquest blog

Pensaments nòmades és una excusa per abocar idees i reflexionar sobre la realitat des d’un òptica personal i oberta… nomàdica i fins i tot dispersa. És un petit racó on manifestar el que sóc a partir del que penso… en definitiva, un blog d’opinió destinat a crear opinió i a convertir-se en un  ideari personal, tant d’idees fermes com d’altres més pelegrines…

Les seccions són un intent de generar sis grans categories a on assignar els diferents textos, que no obstant, queden així també classificats a partir dels tags.

Us convido a llegir i comentar tots aquells textos que us interessin.

Pensamientos nómadas es una excusa para verter ideas y reflexionar sobre la realidad desde una óptica personal y abierta …  nomádica e incluso dispersa. Es un pequeño rincón donde manifestar lo que soy a partir de lo que pienso … en definitiva, un blog de opinión destinado a crear opinión y a convertirse en un ideario, tanto de ideas firmes como de otras más peregrinas …

Las secciones son un intento de generar seis grandes categorías donde asignar los diferentes textos, que no obstante, quedan también clasificados a partir de los tags.

Os invito a leer y comentar todos aquellos textos que os interesen.

Pere Báscones

Un projecte de Pere Báscones

Links amics...

  • Associacions

  • Núvol de Tags...